Menu Sluiten

Daar waar de zon altijd schijnt op geschiedenis en cultuur

Op zoek naar een mooi plekje in de zon?

Hier is plaats voor een tussentitel

Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoâven in de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van, iets dergelijks te lezen.

Logeren in Andalusië

Graag reserveren?

Onze vakantiehuizen

Op zoek naar een mooi plekje in de zon?

Onze vakantiehuizen

Logeren in Andalusië

Daar waar de zon altijd schijnt op geschiedenis en cultuur.

Op zoek naar een mooi plekje in de zon?